Най-нови документи


Вътрешна информация от 14.09.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 23.05.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 10.03.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 09.03.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 01.03.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 28.02.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 16.02.2023

Изтегли документ

Вътрешна информация от 03.06.2022

Изтегли документ

Вътрешна информация от 07.03.2022

Изтегли документ

Вътрешна информация от 24.01.2022

Изтегли документ

Вътрешна информация от 22.03.2021

Изтегли документ

Вътрешна информация от 08.09.2020

Изтегли документ

Вътрешна информация от 10.01.2020

Изтегли документ

Вътрешна информация от 23.12.2019

Изтегли документ

Архив документи

Устав:


Устав

Актуален устав на дружеството от 30.05.2022

Проспекти:


Актуализиран регистрационен документ към 31 март 2007 г.
Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции за 2005 г.
Документ за предлагане на акциите за 2005 г.
Резюме на проспект за 2005 г.

МФО


Междинен финансов отчет към 31.03.2012 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2012 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2012 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2012 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2013 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2013 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2013 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2013 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2014 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2014 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2014 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2014 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2015 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2015 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2015 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.
Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.
Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2022 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2022 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.


ГФО


Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2023 г.


Политика за възнагражденията


Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

ОСА


Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 20.06.2018 г.


Протокол от проведено редовно общо събрание
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г.
Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление
Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление
Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2017 г.
Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2017 г.
Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2017 г.
Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2017 г.
Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Материали по т. 10 от дневния ред - Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК
Материали по т. 10 от дневния ред - Аналитична сметка
Декларация по чл. 100н
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 19.05.2017 г.


Протокол от проведено редовно общо събрание
Покана за свикване на редовно общо събрание
Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.
Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление за 2016
Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление
Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г.
Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2016 г.
Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2016 г.
Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2016 г.
Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
Материали по т. 10 от дневния ред - Освобождаване на Одитния комитет на дружеството и избор на нов Одитен комитет
Материали по т. 11 от дневния ред - Приемане на статут на Одитния комитет
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 12.05.2016 г.


Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2015 г.
Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.
Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2015 г.
Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2015 г.
Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г.
Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2015 г.
Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Материали по т. 10 от дневния ред - Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК
Материали по т. 10 от дневния ред - Аналитична сметка
Образец на пълномощно

Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 30.09.2015 г.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Мотивиран доклад
Аналитична сметка
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 20.05.2015 г.

Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2014 г.
Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.
Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2014 г.
Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2014 г.
Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2014 г.
Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2014 г.
Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 03.06.2014 г.

Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
Материали по т.1 от дневния ред - Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
Материали по т.2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.
Материали по т. 3 - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.
Материали по т. 4 - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
Материали по т. 5 и т.6 - Годишен финансов отчет за 2013 г.
Материали по т. 7 - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2013 г.
Материали по т. 8 - Доклад на Одитния комитет за 2013 г.
Материали по т. 9 - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
Материали по т. 10 - Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив
Допълнителни материали по т. 10 - Аналитична ведомост
Образец на пълномощно

Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 24.09.2013 г.

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Вземане на решение за утвърждаване на Политика за определяне и изплъщане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
Образец на пълномощно

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 14.05.2013 г.


Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
Материали по т. 1 от дневния ред - Доклад за дейността на СД през 2012 г.
Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2012 г.
Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на ГФО за 2012 г.
Материали по т. 4 и т. 5 от дневния ред - ГФО за 2012 г.
Материали по т. 6 от дневния ред - Предложение за преразпределение на печалбата за дейността през 2012 г.
Материали по т. 7 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2012 г.
Материали по т. 8 от дневния ред - Предложение за избор на одитор за 2013 г.
Материали по т. 9 от дневния ред - Мотивиран доклад за овластяване на СД на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив
Образец на пълномощно


ОСА - Нови документиПокана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Материали по дневния ред - Предложение на Съвета на директорите

Образец на пълномощно

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 07.01. 2019 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 30.04.2019 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2018 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2018 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2018 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.

Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2018 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали по т. 10 от дневния ред - Декларация по чл.116 а, ал. 2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Материали по т. 10 от дневния ред- Предложение за нов член на Съвета на директорите

Материали по т. 10 от дневния ред- Свидетелство за съдимост

Материали по т. 10 и 11 от дневния ред- Диплома Мая Илчова- МАГИСТЪР

Материали по т. 10 и 11 от дневния ред- Диплома Мая Илчова -MARKETING

Материали по т. 10 и 11 от дневния ред- Диплома Мая Илчова-СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Материали по т. 12- Декларация по член 116 а, ал. 2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Материали по т. 10 от дневния ред- Декларация по чл.8, ал.2 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Материали по т. 11- Предложение за нов член на ОК

Материали по т. 12 от дневния ред- Свидетелства за съдимост

Материали по т. 12 от дневния ред- Декларации по чл.8, ал.2 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Образец на пълномощно

Протокол от проведено на 30.04.2019 г. редовно общо събрание

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 10.07.2020 г.

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2019 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2019 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2019 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2019 г.

Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2019 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Протокол от проведено на 10.07.2020 г. редовно общо събрание

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2020 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2020 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2020 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2020 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Справка по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС за 2020 г.

Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2020 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 20.05.2021 г.

Материали по т. 10 от дневния ред - Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите

Протокол на Съвета на директорите в изпълнение на инструкциите на Комисията за финансов надзор

Протокол от проведено на 20.05.2021 г. редовно общо събрание

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 07.03.2022 г.

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Уведомление от рег. одитор

Материали по т. 2 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет - предложение за промяна на одитор

Протокол на Съвета на директорите за свикване на извънредно ОСА

Протокол от проведено на 07.03.2022 г. извънредно общо събрание

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 30.05.2022 г.

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2021 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2021 г.

Материали по т. 5 от дневния ред - Пояснителни бележки към годишен финансов отчет за 2021 г., МСС

Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2021 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Справка по чл. 31 от ЗДСИЦДС за 2021 г.

Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2021 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по т. 10 от дневния ред - Решение на КФН за одобряване на проект за устав на Дружеството

Материали по т. 10 от дневния ред - Проект за устав на Дружеството

Протокол от проведено на 30.05.2022 г. редовно общо събрание

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 30.05.2023 г.

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2022 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2022 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2022 г.

Материали по т. 5 от дневния ред - Пояснителни бележки към годишен финансов отчет за 2022 г., МСС

Материали по т. 7 от дневния ред - Справка по чл. 31 от ЗДСИЦДС за 2022 г.

Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2022 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2022 г.

Протокол от проведено на 30.05.2023 г. редовно общо събрание

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите насрочено за 30.05.2024 г.

Образец на пълномощно

Материали по т. 1 от дневния ред - Годишен доклад на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.

Материали по т. 1 от дневния ред - Декларация за корпоративно управление

Материали по т. 1 от дневния ред - Информация относно практиките на корпоративно управление

Материали по т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Материали по т. 3 от дневния ред - Доклад относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2023 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Материали по т. 4 от дневния ред - Декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Материали по т. 5 и т. 6 от дневния ред - Годишен финансов отчет за 2023 г.

Материали по т. 5 от дневния ред - Пояснителни бележки към годишен финансов отчет за 2023 г., МСС

Материали по т. 7 от дневния ред - Справка по чл. 31 от ЗДСИЦДС за 2023 г.

Материали по т. 7 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2023 г.

Материали по т. 8 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Материали по т. 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Материали по т. 10 от дневния ред - Декларация по чл. 114б. от ЗППЦК ПН

Материали по т. 10 от дневния ред - Предложение на СД за избор на нов член

Материали по т. 10 от дневния ред - Свидетелство за съдимост ПН

Материали по т. 11 от дневния ред - Декларация по чл. 116. от ЗППЦК МИ

Материали по т. 11 от дневния ред - CV Мая Илчова

Материали по т. 11 от дневния ред - CV Пейо Николов

Материали по т. 11 от дневния ред - CV Станислав Ананиев

Материали по т. 11 от дневния ред - Диплома Мая Илчова

Материали по т. 11 от дневния ред - Диплома Станислав Ананиев

Материали по т. 11 от дневния ред - Диплома Пейо Николов

Материали по т. 11 от дневния ред - Свидетелство за съдимост Мая Илчова

Материали по т. 11 от дневния ред - Свидетелство за съдимост Станислав Ананиев

Материали по т. 11 от дневния ред - Декларации по чл. 10 от ЗДСИЦДС

Протокол от проведено на 30.05.2024 г. редовно общо събрание


Политика за поверителност и защита на данните


Политика за поверителност и защита на данните в "Куантум дивелопмънтс" АДСИЦ