1700 София, България
район Лозенец
ул. "Константин Петканов" №4
телефон: (+359 2) 939 88 88
факс: (+359 2) 939 88 99

e-mail: office@quantum-bg.com
e-mail: sananiev@quantum-bg.com

Лица за контакт:
Станислав Ананиев - Изпълнителен директор
Александър Димитров - Директор за връзка с инвеститорите