Всички Новини


Най-актуални


„Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ подписа нов договор за наем на търговска площ в гр. Велико Търново, с наемател „ПРОФИПЕТ” ЕООД, ЕИК 117682147


„Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ подписа нов договор за наем с наемател „Магнум -Д“ ЕООД, ЕИК 831674421


„Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ подписа нов договор за наем с наемател „ПРОФИПЕТ” ЕООД, ЕИК 117682147.


КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за наем на недвижим имот част от търговски център "Меркадо", гр. Велико Търново.


КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за наем на недвижим имот част от търговски център "Куантум", гр. София.


КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за наем на недвижим имот част от търговски център "Меркадо", гр. Бургас.


"КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ погаси предсрочно инвестиционен кредит


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ смени член на Съвета на директорите си.


КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за покупко-продажба на недвижим имот част от търговски център "Меркадо", гр. Бургас


„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ смени директора си за връзки с инвеститорите

Архив


2018-05-25 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ прие Политика за поверителност и защита на личните данни

2018-05-11 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2017-04-26 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към Договор за наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към Договор за наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2017-01-04 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2016-12-01 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2016-11-17 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ прекрати договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2016-09-20 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ прекрати договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2016-05-19 - КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към Договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2016-01-28 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2015-11-16 - На 16.11.2015 г. между „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, в качеството му на наемодател и ЕТ „Красимир Манолов – МАК”, гр. Русе, в качеството му на наемател, бе подписано допълнително споразумение към Договор от 16.11.2010 г. за отдаване под наем на етаж първи на Магазин № 1 от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново, с което срокът на договора е удължен с 3 години.

2015-10-07 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи Договор за наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Бургас

2015-02-04 - Удължен е договора за наем с „Мартинели” ООД за магазина в Бургас

2015-01-12 - "Куантум дивелопмънтс" АДСИЦ придоби недвижим имот в Бургас

2015-01-08 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за инвестиционен кредит

2014-10-24 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към Договор за наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2014-06-11 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2014-05-19 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ удължи срока на договор за наем с „Моббо” ЕООД

2013-09-19 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2013-05-22 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на търговски площи в гр. Велико Търново

2013-05-15 - КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ прекрати договор за наем и сключи нов договор за отдаване под наем за търговски площи в гр. София

2013-03-26 - „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2012-08-31 - КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ прекрати договор за наем и сключи нов договор за отдаване под наем за търговски площи в гр. София

2012-01-11 - КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ удължи срока на договор за наем на магазин от търговски център „Куантум”, гр. София

2011-11-23 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ удължи сроковете на договори за наем на площи от търговски центрове в гр. София и гр. Бургас

2011-10-26 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2010-11-16 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Меркадо”, гр. Велико Търново

2009-04-06 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на част от търговски център „Куантум”, гр. София

2009-02-28 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договори за отдаване под наем на търговски площи в гр. София и гр. Велико Търново

2008-03-10 - "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ, гр. София продаде обект "Магазин за промишлени стоки"

2007-05-23 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на търговски площи в гр. Велико Търново

2007-02-08 - „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ сключи договори за отдаване под наем на търговски площи в гр. София