Търговски център „Куантум“ – гр.София


Quantum Sofia
Търговският център се намира в най-оживената и атрактивна северозападна част на града, в непосредствена близост до булеварди с интензивен трафик – бул. „Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Рожен”. Достъпът е обезпечен от разнообразен градски транспорт – автобуси, трамваи и тролейбуси.


Общата площ на терена, върху който е разположен търговски център „Куантум” е с площ от 7 990 кв. м., като застроената площ е 4 170 кв. м.

Търговски център „Куантум” се състои от три самостоятелни магазина, които са проектирани и изградени като търговски комплекс с общ архитектурен дизайн, единна организация на пространствата около тях и подстъпите към магазините от улицата.

Магазин 1 е двуетажен, със застроена площ 1 100 кв. м. и разгърната площ 2 100 кв. м. На първия етаж върху 1 035 кв. м. са разположени търговска зала, офис и технически помещения. Вторият етаж е с площ от 1 065 кв. м., разпределени в просторна търговска зала и офис помещения. За обслужване на втория етаж, магазинът е оборудван с товарен и пътнически асансьори.
Quantum Sofia


Quantum Sofia Магазин 2 е едноетажна постройка с обща площ от близо 2 000 кв. м, разделени на две секции, като по този начин се предоставя възможност за обособяването на два отделни търговски подобекта, всеки от които със застроена площ съответно от 990 кв. м. и 1 000 кв. м. Помещенията са с идентично разположение, включващо просторна търговска зала, офис помещения и санитарно – битови помещения.

Магазин 3 е двуетажен със застроена площ 1 070 кв. м. и разгърната площ 2 135 кв. м. Двата етажа са с идентично разположение - търговска зала с площ от 955 – 965 кв. м. и обслужващи помещения: офис и технически помещения, санитарно – битови помещения. Магазинът разполага с пътнически и товарен асансьор.


Търговският център разполага с два паркинга за клиенти с общ капацитет до 80 автомобила.

Сполучливият микс от наематели прави центъра отличен избор при покупка на стоки за дома.

Върни се в проекти...