Търговски комплекс Меркадо – Велико търновоТърговски център „Меркадо” се намира в северната част на гр. Велико Търново, на една от най-оживените транспортни артерии в града, а поради естествената денивелация на града, към търговския център има много добра видимост от един от главните булеварди – бул. „България”. Поради непосредствената близост до едни от най-големите булеварди и улици в града, транспортната достъпност до обекта е много добра, както с автомобили, така и с обществен градски транспорт.
Merkado Veliko Turnovo
Общата площ на терена, върху, който е изграден търговския център е 4 200 кв. м., а общата застроена площ е 1 370 кв. м. Търговският център се състои от няколко обособени търговски помещения, които поради денивелацията на терена, са разположение на две нива с подходи от две страни.

На първо ниво се намира се намира Магазин за промишлени стоки е с площ от 1 070 кв. м., разпределени в търговската зала (800 кв. м.), санитарно – битови помещения, офис – помещения, склад,както и Магазин с площ от 180 кв.м
На второ ниво се намират три самостоятелни търговски обекта:
Магазин за подови настилки, с площ от 970 кв. м. Разпределението на магазина включва търговска зала, офис помещения и битово – санитарни помещения.
Магазин 1 с разгъната застроена площ от 180 кв. м.. и Магазин 2 с обща площ от 130 кв. м., разпределени в търговска зала, офис помещения и битово – санитарни помещения.
Merkado Veliko Turnovo


Търговският център е построен в съответствие с всички съвременни изисквания и показатели за функционално ползване на проастранствата.Комплексът разполага със собствен паркинг за клинети за около 45 автомобила.

Върни се в проекти