Търговски център „Мрекадо“ –гр.Бургас


Местоположението му е изключително атрактивно и комуникативно, тъй като се намира в непосредствена близост до оживена пътна артерия, свързваща голям жилищен комплекс с централната част на град Бургас. Търговският комплекс е лесно достъпен с обществения градски транспорт – непосредствено пред него се намира автобусна спирка „Капче”. Подходът за автомобили е осигурен чрез пътна връзка към бул. „Тодор Груев”.

Търговски център „Меркадо” е разположен на терен с обща площ от 7 700 кв. м., с обща застроена площ от 4 460 кв. м., разпределена в два блока:

БЛОК „А”, състоящ се от два магазина, с обща разгъната застроена площ от 2 900 кв. м.

Магазин за хранителни стоки е разделен на две функционални зони – търговска зала и стопанска част. Общата му застроена площ е 1 750 кв. м., като светлата площ на търговската част е с квадратура 1 155 кв. м. В стопанската зона има обособени санитарно – битови помещения, склад, административни помещения.

Магазинът за промишлени стоки в този блок е решен като общо пространство – търговско -складова площ, с прилежащи към нея санитарно – битови помещения, офис и технически помещения. Застроената му площ е 1 150 кв. м.;

БЛОК „Б”, състоящ се от един магазин, с обща разгъната застроена площ от 1 550 кв. м.

Магазин за промишлени стоки в блок „Б” е проектиран на две нива с обща площ от 1550 кв. м., разпределени както следва: първо ниво от 950 кв. м., и второ ниво (кота + 3,45) от 600 кв. м. На второто ниво има офис и технически помещения, а складовата част е двуетажна. Магазинът е оборудван с товарна платформа за вертикален транспорт.

Търговският център разполага с паркинг за клиенти, с капацитет 55 автомобила.

Върни се в проекти